IRAKIN NAISTEN YHDISTYS RY


Irakin Naisten Yhdistys ry (INY) pyrkii voimaannuttamaan maahanmuuttajanaisia tukemalla heitä kohti opintoja ja työelämää. Organisaatio neuvoo naisia perhekriiseissä ja jakaa heille tietoa naisten oikeuksista Suomessa. Toimintaan kuuluu myös suomen kielen opetusta.

Yhdistys on tarjonnut hankkeen vertaisryhmiin ohjaajien sijaisia sekä ohjannut uusia jäseniä ryhmiin.

SIIRRY JÄRJESTÖN SIVUILLE