KURDILIITTO


Kurdiliitto kannustaa kurdeja osallistumaan aktiivisesti yhteiskunnalliseen ja poliittiseen toimintaan Suomessa. Liitto pyrkii edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa sekä tukemaan yhteisönsä jäseniä opintoihin, palkkatöihin ja yrittäjyyteen.

Liitto on ohjannut aktiivisesti jäseniä Kyky-hankkeen vertaisryhmiin ja edistänyt hankkeen näkyvyyttä kurdiyhteisöissä.

SIIRRY JÄRJESTÖN SIVUILLE