MONIKA-NAISET LIITTO RY

Monika-Naiset liitto ry on sosiaalialalla toimiva monikulttuurinen järjestö, joka kehittää ja tarjoaa erityispalveluja väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajataustaisille naisille ja -lapsille, toimii asiantuntijana ja vaikuttajana etniseen yhdenvertaisuuteen ja väkivaltaan liittyvissä kysymyksissä sekä edistää kotoutumista tukemalla maahanmuuttajien kansalaistoimintaa.

Järjestö on ohjannut Kyky-hankkeen ryhmiin niin asiakkaita kuin lastenhoidon työkokeilijoita, toiminut asiantuntijana vertaisryhmissä, tarjonnut toiminnalle tiloja ja osallistunut hankkeen rinnalla tapahtumiin maahanmuuttajataustaisten naisten ohjaustyön edustajana.

SIIRRY JÄRJESTÖN SIVUILLE