STADIN OSAAMISKESKUS

Stadin osaamiskeskus yhdistää saman katon alle kuntoutuksen, koulutuksen ja työllistymisen palvelut helsinkiläisille maahanmuuttajille.

Osaamiskeskuksen moniammatillinen tiimi kartoittaa asiakkaan osaamisen ja rakentaa hänelle sopivan koulutus- ja työllistymissuunnitelman. Organisaatio tarjoaa myös kuntouttavaa toimintaa ja valmistavaa koulutusta ennen ammattiopintoja tai työtä.

Stadin osaamiskeskus on edistänyt yhdessä Kyky-hankkeen kanssa Stadin ammattiopiston valintaprosessien ja sisäisten polkujen kehitystä maahanmuuttajia huomioivampaan suuntaan. Osaamiskeskuksen edustjat ovat vierailleet hankkeen vertaisryhmissä kertomassa väylistä ammatilliseen koulutukseen ja työelämään sekä tarjonneet heille ja KOTIVA-opiskelijoille sopivia koulutuksia.

SIIRRY OSAAMISKESKUKSEN SIVUILLE