VÄESTÖLIITTO

Väestöliitto on yli 70-vuotias sosiaali- ja terveysalalla toimiva asiantuntijajärjestö, joka edistää suomalaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta sekä tasapainoista elämää. Toiminta painottuu nuorten ja perheiden hyvinvoinnin lisäämiseen, suomalaisen yhteiskunnan monikulttuurisuuden vahvistamiseen sekä seksuaaliterveyden edistämiseen.

Kyky-hankkeelle Väestöliitto on tarjonnut ennen kaikkea materiaaleja, asiantuntija-apua ja koulutuksia ohjaajien vertaisryhmätyöhön.

SIIRRY JÄRJESTÖN SIVUILLE